การจัดรูปแบบตัวอักษร

 

วิธีที่ 1 ใช้คำสั่งบนแถบเครื่องมือ

  • เลือกตัวอักษรที่ต้องการกำหนดรูปแบบ
  • เลือกคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบ โดยเลือกจากแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ ดังนี้
    
                   1                                2           3       4      5       6       7      8     9       10     11
    
  1. ใช้เลือกชนิดของตัวอักษร
  2. ใช้เลือกขนาดของตัวอักษร
  3. ใช้กำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา
  4. ใช้กำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวเอน
  5. ใช้กำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวขีดเส้นใต้ 1 เส้น
  6. ใช้กำหนดตัวอักษรให้อยู่ชิดซ้ายของคอลัมน์
  7. ใช้กำหนดให้ตัวอักษรอยู่ตรงกลางของคอลัมน์
  8. ใช้กำหนดตัวอักษรให้อยู่ชิดขวาของคอลัมน์
  9. ใช้กำหนดตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลางระหว่างคอลัมน์หลาย ๆ คอลัมน์
  10. ใช้กำหนดสีพื้นหลังให้กับช่วงข้อความ
  11. ใช้กำหนดสีของตัวอักษร
    

วิธีที่ 2 ใช้เมนูคำสั่งรูปแบบ

  1. เลือกตัวอักษรที่ต้องการกำหนดรูปแบบ
  2. คลิกที่เมนูคำสั่ง รูปแบบ บนแถบเครื่องมือ
  3. คลิกที่คำสั่ง เซลล์ จะปรากฏจอภาพดังนี้

  • แบบอักษร กำหนดชนิดของตัวอักษร
  • ลักษณะแบบอักษร กำหนดรูปแบบของตัวอักษร

   ตัวปกติ (Regular)            เป็นตัวอักษรปกติ

   ตัวหนา (Bold)                  เป็นตัวอักษรตัวหนา

   ตัวเอียง (Lulic)                   เป็นตัวเอียง

   ตัวหนาเอียง (Bold ltalic) เป็นตัวหนาและเอียง

  • ขนาด กำหนดขนาดของข้อความ
  • สี กำหนดสีของข้อความ
  • ขีดเส้นใต้ เป็นการขีดเส้นใต้ให้กับข้อความ

   ไม่มี                          ยกเลิกการขีดเส้นใต้

   เดี่ยว                          ขีดเส้นใต้ 1 เส้น

   คู่                                ขีดเส้นใต้ 2 เส้น

   บัญชีแบบเส้นเดี่ยว      ขีดเส้นใต้ 1 เส้น บริเวณข้อความที่แสดงในคอลัมน์เท่านั้น

   บัญชีแบบเส้นคู่          ขีดเส้นใต้บริเวณข้อความที่แสดงในคอลัมน์เท่านั้น

  • ลักษณะพิเศษ

   ขีดทับ             ขีดเส้นแนวนอนกลางข้อความ

   ยกข้อความ      ยกตัวอักษรให้สูงขึ้นจากระดับปกติและมีขนาดเล็กกว่าปกติ

   ตัวห้อย             ยกตัวอักษรให้ต่ำลงจากระดับปกติและมีขนาดเล็กกว่าปกติ

            เมื่อกำหนดรูปแบบได้แล้ว คลิกที่ ตกลง
 

วิธีที่ 3 คลิกเมาส์ปุ่มขวา

  • กำหนดช่วงของข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
  • คลิกเมาส์ปุ่มขวา คลิกที่คำสั่ง รูปแบบเซลล์ แล้ว แบบอักษร จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาเหมือนกับการใช้เมนูคำสั่ง รูปแบบ แล้วคลิก ตกลง

<< กลับด้านบน >>